Åsmund Bryne Retterstøl tok en bachelor i IT på ett år. Nå blir han en del av utviklingsavdelingen til Nettbureau.

Tok en bachelor i IT på kun ett år! Nå er han Nettbureaus nye programmerer

Tok en bachelor i IT på kun ett år! Nå er han Nettbureaus nye programmerer

Åsmund Bryne Retterstøl ble denne uken Nettbureaus ferskeste tilskudd til utviklingsavdelingen.

Han får stillingen Full-stack-webutvikler, som innebærer brede ansvarsområder innen backend og frontend på tvers av ulike systemer og tjenester.

Fullførte bachelorgrad på ett år

Åsmund er nettopp ferdig med det treårige bachelorstudiet i IT som han fullførte på kun ett år.

Han fikk riktignok en del fritak for fag, siden han også har tatt en ingeniørgrad i Energi og Miljø fra NTNU, men tok like fullt 50 studiepoeng i semesteret, to tredjedeler mer enn det som er normert.

- Vi er veldig glad for å få inn et nytt teammedlem med talent for IT og programmering, sier Kristian Vinkenes, Utviklingsansvarlig i Nettbureau.

- Med Åsmund på laget vil vi kunne få mer fart på utviklingen og realisere flere nye ideer, fortsetter Vinkenes.

Etter å ha imponert på intervjurunder og casebesvarelse sikret Åsmund seg jobben rett før sommeren. Tidligere har han jobbet i Lånekassen og vært naturfagslærer ved Nydalen videregående skole, ved siden av studiene

- Arbeidsoppgavene virker veldig spennenende! Jeg gleder meg til å kunne bidra med min kunnskap og ideer, og ikke minst lære mye nytt, sier den ferske programmereren.